ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา


เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยโลกได้ ไม่ยากเลย

          ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หมดอายุการใช้งานแล้ว หากพวกเราร่วมด้วยช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าพวกเราช่วยกันลดใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง แถมยังสามารถลดการใช้สารที่เป็นพิษต่อร่างกายเราอีกด้วยนะคะ พวกเราทุกคนก็สามารถช่วยโลกได้ ไม่ยากเลยนะคะ เมื่อเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ ให้มองหาสัญลักษณ์หรือฉลากเหล่านี้ บนหีบห่อหรือบนผลิตภัณฑ์ค่ะ

1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green label)


          เป็นฉลากที่ทำให้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับลองโดยสัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green label) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนี้ จะถูกพิจารณาจากทั้งการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Reuse) หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พูดได้ว่าพิจารณาครบทั้งวัฏจักรการมีของผลิตภัณฑ์เลยค่ะ สินค้าที่ได้สัญลักษณ์ฉลากเขียว เช่น สีทาบ้าน, หลอด LED, หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์, สุขภัณฑ์, ก๊อกน้ำ, ฝักบัวอาบน้ำ, พื้นลามิเนต เป็นต้น

2. สัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)


          เป็นฉลากที่ยืนยันว่า อุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นั้น มีความยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5


          ฉลากแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายตลอดปี ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ยิ่งเลือกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ติดดาวด้วย ก็จะยิ่งทำให้ประหยัดค่าไฟ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรองรับมีทั้งหมด 21 ประเภท สามารถดูผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีทั้ง 21 ประเภท ที่นี่

          นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (ที่อาจจะไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่


          - สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรสภาพ: เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น พวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกต่าง ๆ ขวดแยม และพวกกล่องใส่อาหาร หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ และเลือกทิ้งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ลงถังขยะที่ถูก จะทำให้ขยะลดลงอีกเยอะเลยค่ะ


          - สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อป่าไม้ (FSC): เพื่อบอกว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถูกปลูกมาจากป่าหมุนเวียนที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยต้นไม้ทุกต้นที่ถูกนำมาแปรรูปนั้น ผ่านการตรวจสอบแล้ว และมีการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมีสัญลักษณ์นี้ เช่น กล่องนม, กล่องน้ำผลไม้ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ


          - สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand): เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ขึ้นมา

 

>> ช้อปสินค้าเพื่อบ้าน ได้ที่หน้าร้าน และหน้าเว็บ คลิก

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รู้หรือไม่!! ทำไมถึงต้องแยกขยะ?

บริจาคขยะ ให้ขยะหมดไปจากโลกนี้กันเถอะ

สินค้าแนะนำ