ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา


เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยโลกได้ ไม่ยากเลย

          ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หมดอายุการใช้งานแล้ว หากพวกเราร่วมด้วยช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าพวกเราช่วยกันลดใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง แถมยังสามารถลดการใช้สารที่เป็นพิษต่อร่างกายเราอีกด้วย พวกเราทุกคนก็สามารถช่วยโลกได้ ไม่ยากเลย เมื่อเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ ให้มองหาสัญลักษณ์หรือฉลากเหล่านี้ บนหีบห่อหรือบนผลิตภัณฑ์

1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green label)


          เป็นฉลากที่ทำให้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับลองโดยสัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green label) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนี้ จะถูกพิจารณาจากทั้งการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Reuse) หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พูดได้ว่าพิจารณาครบทั้งวัฏจักรการมีของผลิตภัณฑ์เลย สินค้าที่ได้สัญลักษณ์ฉลากเขียว เช่น สีทาบ้าน, หลอด LED, หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์, สุขภัณฑ์, ก๊อกน้ำ, ฝักบัวอาบน้ำ, พื้นลามิเนต เป็นต้น

2. สัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)


          เป็นฉลากที่ยืนยันว่า อุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นั้น มีความยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5


          ฉลากแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายตลอดปี ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ยิ่งเลือกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ติดดาวด้วย ก็จะยิ่งทำให้ประหยัดค่าไฟ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรองรับมีทั้งหมด 21 ประเภท สามารถดูผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีทั้ง 21 ประเภท ที่นี่

          นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (ที่อาจจะไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่


          - สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรสภาพ: เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น พวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกต่าง ๆ ขวดแยม และพวกกล่องใส่อาหาร หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ และเลือกทิ้งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ลงถังขยะที่ถูก จะทำให้ขยะลดลงอีกเยอะเลย


          - สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อป่าไม้ (FSC): เพื่อบอกว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถูกปลูกมาจากป่าหมุนเวียนที่ได้รับรองมาตรฐานสากล โดยต้นไม้ทุกต้นที่ถูกนำมาแปรรูปนั้น ผ่านการตรวจสอบแล้ว และมีการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมีสัญลักษณ์นี้ เช่น กล่องนม, กล่องน้ำผลไม้ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ


          - สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand): เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ขึ้นมา

 

>> ช้อปสินค้าเพื่อบ้าน ได้ที่หน้าร้าน และหน้าเว็บ คลิก

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รู้หรือไม่!! ทำไมถึงต้องแยกขยะ?

บริจาคขยะ ให้ขยะหมดไปจากโลกนี้กันเถอะ

สินค้าแนะนำ