ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา

ทำความรู้จักไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และอายุการใช้งาน

          น้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรง เราใช้น้ำสะอาดสำหรับดื่มและประกอบอาหาร ดังนั้นเครื่องกรองน้ำ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกบ้านควรมี เพื่อใช้กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำและรักษาแร่ธาตุในน้ำที่จำเป็นไว้ ซึ่งส่วนประกอบสำคัญในการกรองน้ำที่ดี ก็คือไส้กรองเครื่องกรองน้ำนั่นเอง เรามาทำความรู้จักกับไส้กรองแต่ละประเภท และการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกัน
          ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเครื่องกรองน้ำ ซึ่งคุณสมบัติของไส้กรองจะแตกต่างกันไปตามระบบของเครื่องกรองน้ำแต่ละประเภท โดยเครื่องกรองน้ำที่อยู่ในท้องตลาดจะมีไส้กรองคล้าย ๆ กัน สามารถแบ่งได้หลัก ๆ เป็น 8 ประเภท โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รวมถึงอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วย

          1. ไส้กรอง PP หรือ sediment filter หรือไส้กรองหยาบ

          มีหน้าที่กรองฝุ่นตะกอนขนาดใหญ่ในน้ำ เป็นไส้กรองที่มีราคาถูกที่สุด และมีอายุการใช้งานน้อยที่สุดเช่นกัน ซึ่งจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 6 เดือน ตามแต่สภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งไส้กรองเครื่องกรองน้ำชนิดนี้ถือว่าเป็นไส้กรองมาตรฐาน ที่ใช้กับเครื่องกรองน้ำทุกระบบ

          2. ไส้กรอง Carbon Block

          มีหน้าที่กรองกลิ่น สี คลอรีนในน้ำ ใช้เมื่อต้องการกำจัด สี กลิ่น รส ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ ตะกอน สารกำจัดศัตรูพืช ผงซักฟอก ไส้กรองคาร์บอน จะมี 2 แบบ คือแบบอัดแท่งและแบบเป็นผง อายุการใช้งานประมาณ 6 - 8 เดือน ไส้กรองชนิดนี้ สามารถใช้ได้กับเครื่องกรองน้ำระบบ UV, UF, MF และ RO

          3. ไส้กรอง Resin

          มีหน้าที่ลดการเกิดคราบหินปูน ความกระด้าง ปรับสภาพน้ำ อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 6 - 8 เดือน ใช้เมื่อต้องการกำจัดความกระด้าง สี กลิ่น และรส ซึ่งไส้กรอง Resin นี้ มักใช้กับเครื่องกรองน้ำระบบ UF

          4. ไส้กรอง UF (Ultrafiltration)

          มีหน้าที่ในการกรองตะกอนขนาดเล็ก คลอรีน เชื้อโรค (บางชนิด) ที่ความละเอียดสูงสุด 0.01 ไมครอน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและไม่มีน้ำทิ้ง จึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเดินสายและต่อท่อน้ำทิ้ง มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ไส้กรองนี้ใช้กับเครื่องกรองน้ำระบบ UF เท่านั้น

          5. ไส้กรอง Post Carbon

          มีหน้าที่กรอง คลอรีนในน้ำ ลดกลิ่น สี คุณสมบัติเหมือนไส้กรองคาร์บอนบล็อค/ แก็ป ใช้ปรับรสชาติน้ำขั้นตอนสุดท้าย ก่อนดื่ม มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ไส้กรองชนิดนี้จะใช้กับเครื่องกรองน้ำระบบ UV และ MF

          6. ไส้กรอง RO (Reverse Osmosis) membrane

          มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน เป็นไส้กรองที่รวมคุณสมบัติไส้กรองต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถกรองสารปนเปื้อนต่าง ๆ และกรองแร่ธาตุทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกายออกไปจนหมด รวมทั้งสารละลาย สารปนเปื้อน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และยังสามารถกรองน้ำเค็มให้จืดสนิทได้อีกด้วย มีอายุการใช้งานประมาณ 2 – 3 ปี เป็นไส้กรองที่ใช้ได้กับเครื่องกรองน้ำระบบ RO เท่านั้น

          7. ไส้กรอง UV (Ultra Violet)

          เป็นการกรองสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำโดยใช้หลอด UV ในการฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียที่ปะปนมากับน้ำ นอกจากจะกรองกลิ่น สี คลอรีน และสิ่งสกปรกแล้ว ยังกรองเชื้อโรคต่าง ๆ โดยที่ไม่ทำให้สูญเสียแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำอีกด้วย เหมาะกับการกรองน้ำประปามากกว่าน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีตะกอนแขวนลอยจำนวนมาก อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือ 7,000 ชั่วโมง ใช้กับเครื่องกรองน้ำระบบ UV เท่านั้น

          8. ไส้กรองเซรามิก

          มีหน้าที่กรองเชื้อแบคทีเรียที่ความละเอียดสูงสุด 0.3 ไมครอน อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี (ตามแต่สภาพน้ำในแต่ละพื้นที่) เมื่อต้องการกรองเชื้อแบคทีเรีย
          ข้อสำคัญที่ BnB home อยากแนะนำก็คือ การเปลี่ยนไส้กรองน้ำตามกำหนดนั้นจะช่วยให้เครื่องกรองน้ำของคุณทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเจ้าของบ้านควรทราบว่าเครื่องกรองของท่านเป็นระบบไหนและใช้ไส้กรองชนิดใดบ้าง เพื่อประเมินอายุการใช้งานได้ดี หรือหากสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีน้ำออกช้าลง รสชาติน้ำเปลี่ยนไป มีตะกอนลอยอยู่ เป็นต้น ก็ให้รีบทำการแก้ไขหรือเรียกช่างเพื่อเข้ามาตรวจสอบทันที

>> ช้อปไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ได้ที่หน้าร้าน และหน้าเว็บ คลิก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
คุณทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ล่าสุดเมื่อไหร่
รู้จักระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ก่อนเลือกใช้งาน

สินค้าแนะนำ