ไม่พบรายการที่ท่านค้นหา


โปรโมชั่น: CENTRAL RETAIL X T1 SUPER EARN  (บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน)

ระยะเวลา: 1 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65

สถานที่: ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส (รวมการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์)

รายละเอียด: รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 5,000 คะแนน*
เมื่อใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 3 ร้านค้า ครบ 10,000 บาท ตลอดรายการ 

ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE หรือ SMS 
เพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว  
พิมพ์ CRC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 
(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 65 สำหรับช่องทาง SMS และ 1 มิ.ย. 65 สำหรับช่องทาง UCHOOSE)

(รางวัลมีจำนวนจำกัดสำหรับ 15,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนทาง SMS หรือ UCHOOSE เท่านั้น / สมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายจาก 3 ร้านค้าขึ้นไป โดยนับทุกสาขาและทุกช่องทางการขายรวมเป็น 1 ร้านค้า จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษต่อบัญชีบัตรหลักสูงสุด 3,800 คะแนนสำหรับบัตรเรดซ์ และสูงสุด 3,400 คะแนนสำหรับบัตรลักซ์ แบล็ค และเดอะแบล็ค)

เงื่อนไข: 
*สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิศเมท บีทูเอส ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม (รวมการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์) ยกเว้นยอดซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท การชำระเงินผ่าน Dolfin wallet, e-wallet และ QR Payment ทุกประเภท • สมาชิกต้องมียอดใช้จ่ายจาก 3 ร้านค้าขึ้นไป โดยนับทุกสาขาและทุกช่องทางการขายรวมเป็น 1 ร้านค้า ร้านค้าที่ 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัลออนไลน์ Central App, www.central.co.th และช่องทาง Central Chat and Shop , Facebook Live และ Personal Shopper 1425 ร้านค้าที่ 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และช่องทาง Robinson Chat and Shop , Facebook Live และ Personal Shopper1425 ร้านค้าที่ 3 ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ท็อปส์ เดลี่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ลุคส์ เฮลธิฟูล ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์  ร้านค้าที่ 4 เพาเวอร์บาย ทุกสาขา, ทุกงาน EVENT ของเพาเวอร์บาย, WWW.POWERBUY.CO.TH, CALL & SHOP, FACEBOOK OFFICIAL, LINE OFFICIAL และ FACEBOOK/LINE สาขาของเพาเวอร์บาย ร้านค้าที่ 5 ซูเปอร์สปอร์ต และร้านค้าในเครือ CRC sports ทุกสาขา และซูเปอร์สปอร์ต ออนไลน์ ร้านค้าที่ 6 ร้านออฟฟิศเมททุกสาขา, OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App ร้านค้าที่ 7 บีทูเอส, บีทูเอส ออนไลน์ ร้านค้าที่ 8 ไทวัสดุ ทุกสาขา, WWW.THAIWATSADU.COM, CHAT & SHOP, CALL & SHOP, SHOP VIA FACEBOOK และ PERSONAL SHOPPER ร้านค้าที่ 9 บีบีเอ็นบี โฮม ทุกสาขา, WWW.BNBHOME.COM, CHAT & SHOP, CALL & SHOP, SHOP VIA FACEBOOK และ PERSONAL SHOPPER ● สิทธิพิเศษเฉพาะ 15,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนทาง SMS หรือแอปพลิเคชั่น Uchoose โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณคะแนนเดอะวันพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ● เริ่มลงทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 65 สำหรับช่องทาง SMS และ 1 มิ.ย. 65 สำหรับช่องทาง UCHOOSE ● เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาท สำหรับบัตรเรดซ์รับคะแนนเดอะวันปกติสูงสุด 1,200 คะแนน และคะแนนเดอะวันพิเศษ 3,800 คะแนน รวมสูงสุด 5,000 คะแนน / สำหรับบัตรลักซ์ แบล็ค เดอะแบล็ครับคะแนนเดอะวันปกติสูงสุด 1,600 คะแนน และคะแนนเดอะวันพิเศษ 3,400 คะแนน รวมสูงสุด 5,000 คะแนน ● จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษต่อบัญชีบัตรหลักสูงสุด 3,800 คะแนนสำหรับบัตรเรดซ์ และสูงสุด 3,400 คะแนนสำหรับบัตรลักซ์ แบล็ค และเดอะแบล็ค ● ยอดใช้จ่ายจากบัญชีบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับบัญชีบัตรหลัก และคะแนนเดอะวันพิเศษจะมอบให้บัญชีบัตรหลักเท่านั้น ● คะแนนเดอะวันพิเศษจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจากวันที่จบรายการ ● สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ ● บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ ●บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง ● กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว ● บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง ● ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด